Moc jest w Tobie…. relacja z warsztatu.

TEN CEL JEST JU? MJ – REALIZACJA MARZE? PRAGNIENIE… WIARA…. DZIA?ANIE… Kilka miesi?cy temu sko?czy?am kurs Silva Life Akademia Rozwoju Avida, Bo?ena Lewicka Jest to metoda oparta na wej?cie w stan alfa (cz?stotliwo?? fal mzgowych 8-13 Hz), osi?gany najcz??ciej w p?ytszej fazie snu, stan zaraz po przebudzeniu lub tu? przed snem. Organizm nasz ma wtedy […]

Nie chc? tego.! Mroczna opowie?? odziedziczona po przodkach.

95%  nas, ktra nami rz?dzi, to pod?wiadomo??, to przekonania, to nasza rodzina, nasz rd. Jeste?my zbiorem zapisanych historii swoich przodkw. Historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, przez dziadkw, przez rodzicw. Ich pogl?dw na temat zwi?zkw, ich przekona? na temat zdrowia, swojego cia?a, pieni?dzy, relacji. To co teraz o sobie my?lisz, Twoja pewno?? siebie, wynika z […]