Nie chc? tego.! Mroczna opowie?? odziedziczona po przodkach.

95%  nas, ktra nami rz?dzi, to pod?wiadomo??, to przekonania, to nasza rodzina, nasz rd. Jeste?my zbiorem zapisanych historii swoich przodkw. Historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, przez dziadkw, przez rodzicw. Ich pogl?dw na temat zwi?zkw, ich przekona? na temat zdrowia, swojego cia?a, pieni?dzy, relacji. To co teraz o sobie my?lisz, Twoja pewno?? siebie, wynika z […]