Oczekiwania. Do czego to prowadzi?

Czy mam prawo oczekiwa?? Do czego mnie to zaprowadzi?o? Tak d?ugo czeka?am, aby kto? lub co? odpowiedzia?o na moje wo?anie, na moje wyobra?enia, niezaspokojone potrzeby, niezadowolenie w ?yciu. Tak d?ugo mia?am oczekiwania, i nikt, nic nie mog?o spe?ni? moich oczekiwa?, bo gdy tylko si? uda?o je spe?ni?, ja wymy?la?am kolejne…, trudniejsze. I znw przychodzi?a z?o??, […]