Moc jest w Tobie…. relacja z warsztatu.

TEN CEL JEST JU? MJ – REALIZACJA MARZE? PRAGNIENIE… WIARA…. DZIA?ANIE… Kilka miesi?cy temu sko?czy?am kurs Silva Life Akademia Rozwoju Avida, Bo?ena Lewicka Jest to metoda oparta na wej?cie w stan alfa (cz?stotliwo?? fal mzgowych 8-13 Hz), osi?gany najcz??ciej w p?ytszej fazie snu, stan zaraz po przebudzeniu lub tu? przed snem. Organizm nasz ma wtedy […]