Moc jest w Tobie…. relacja z warsztatu.

TEN CEL JEST JU? MJ – REALIZACJA MARZE? PRAGNIENIE… WIARA…. DZIA?ANIE… Kilka miesi?cy temu sko?czy?am kurs Silva Life Akademia Rozwoju Avida, Bo?ena Lewicka Jest to metoda oparta na wej?cie w stan alfa (cz?stotliwo?? fal mzgowych 8-13 Hz), osi?gany najcz??ciej w p?ytszej fazie snu, stan zaraz po przebudzeniu lub tu? przed snem. Organizm nasz ma wtedy […]

Czy mog? zacz?? od nowa..? Czy mam wybr?

Uwolnij swoje emocje, rozpoznaj swoje cele, odnajd? sam? siebie, by zacz?? cieszy? si? ?yciem. Prezentuj? Ci 5 krokw, ktre pomog? Ci zacz?? inaczej czu?, my?le?, dzia?a? i ?y?. Zdolno?? wyboru jest najpot??niejszym narz?dziem, jakie mamy w umy?le. To od Ciebie zale?y, czy wybierzesz moc, ktra jest w Tobie, by ?wiadomie decydowa? o tym, czego pragniesz. […]