Twoje życie jest

w Twoich rękach

Iwona Jędral

Nie chc? tego.! Mroczna opowie?? odziedziczona po przodkach.

95%  nas, ktra nami rz?dzi, to pod?wiadomo??, to przekonania, to nasza rodzina, nasz rd. Jeste?my zbiorem zapisanych historii swoich przodkw. Historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, przez dziadkw, przez rodzicw. Ich pogl?dw na temat zwi?zkw, ich przekona? na temat zdrowia, swojego cia?a, pieni?dzy, relacji. To co teraz o sobie my?lisz, Twoja pewno?? siebie, wynika z tego, co us?ysza?a? o sobie w dzieci?stwie, w okresie dorastania, wynika z Twoich do?wiadcze?.  Te do?wiadczenia sami wybrali?my, nasza dusza wybra?a by wzrasta? w mi?o?ci. Czasami mo?e by? ci??ko, bardzo ci??ko, ale MUSISZ wzi?? odpowiedzialno?? za siebie i uwolni? si? od przesz?o?ci. By i?? do ?ycia, do lekko?ci.

Newsletter

Zapisz się na mój newsletter i odbieraj raz na 2 tygodnie praktyczne zadania, które rozwijają Ciało, Umysł i Ducha.

W PREZENCIE OTRZYMASZ
MEDYTACJĘ SAMOREALIZACJI

.